Төслийн танилцуулга

Аж үйлдвэрийн эсгий

агшилт, бондоор үйлдвэрлэсэн тул зузаан нь нэхмэл даавуу шиг хязгаарлагдахгүй. Энэ нь нэхмэл биш тул шүүлтүүрийн сайн чадвартай, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газрын тос шингээх, цохилт өгөх, өнгөлөх, дулаан хадгалах, битүүмжлэх гэх мэтийг ашиглаж болно.