Төслийн танилцуулга

Эсгий наадам

Төрөл бүрийн баяр наадам, баяр ёслолын чимэглэл, таяг, маск гэх мэт чимэглэлээр хийсэн.